Home   

PHARMABASIX
PLOT NO 17/A PHASE-IV
PASHAMYLARAM
MEDAK - 502307 - HYD, TELANGANA 502307

ph: 08455-224093; 08455-224094; 08455-224095
alt: +91 9866857970, 8790299137

Bulk Drug Equipments Manufacturers & EXPORTERS

PHARMABASIX
PLOT NO 17/A PHASE-IV
PASHAMYLARAM
MEDAK - 502307 - HYD, TELANGANA 502307

ph: 08455-224093; 08455-224094; 08455-224095
alt: +91 9866857970, 8790299137